בקשת שירות


ייעוץ בתהליכי קביעת קוד דיפרנציאלי (DRG) לטכנולוגיות אשפוזיות

ייעוץ וליווי בתהליכי קביעת קוד דיפרנציאלי (DRG) ומחיר בתעריפון משרד הבריאות לתרופות וטכנולוגיות אשפוזיות.