בקשת שירות


ייעוץ בתחום אסטרטגיית התמחור של מוצרי רפואה

ייעוץ בקביעת אסטרטגיית התמחור של מוצרים פרמצבטיים, מכשור וציוד רפואי.