בקשת שירות


הכנת תיקי הגשה לסל שירותי הבריאות הממלכתי

ייעוץ בבניית והכנת תיקי הגשה לסל שירותי הבריאות הממלכתי ולוועדות התרופות בקופות החולים ובבתי החולים.

תיקי הכנה לסל הבריאות

השלב הראשון בתהליך הכללת טכנולוגיה או תרופה בסל שירותי הבריאות הממלכתי מתחיל בהכנת תיק הגשה לסל. בדרך כלל ה-1 במרץ בכל שנה הוא המועד האחרון להגשת תרופות וטכנולוגיות חדשות להכללה בסל בשנה העוקבת.

הכנת תיק הגשה לסל הבריאות דורשת מיומנות  בניתוח הנתונים הקליניים והאפידמיולוגיים של התרופה או הטכנולוגיה, לרבות בקיאות במנגנון הפעולה של התרופה או הטכנולוגיה החדשה, סקירת כל הספרות הרלוונטית בתחום ומחקרי פאזה שלישית ושניה של התכשיר, הבנת השוק והמתחרים, הערכת מספר המטופלים הפוטנציאלי, נתח שוק פוטנציאלי , וכן תוספת העלות לסל של התכשיר המבוקש להכללה (Budget Impact Analysis).

תיקי הכנה לסל הבריאות

תיק הגשה לסל הבריאות בנוי ממספר חלקים

החלק הראשון הינו חלק קליני: בחלק הקליני יש לתאר את המחלה, לפרט על הטכנולוגיה המוצעת, יתרונות הטכנולוגיה מול המתחרים וסקירה של כל המאמרים הרלוונטים הכוללים תוצאות מחקרי פאזה שניה ושלישית. בחלק זה יש לפרט ככל האפשר את פרופיל היעילות והבטיחות של התכשיר שכן על בסיס פרופיל הבטיחות והיעילות מתבצעת החלטת התעדוף בוועדת הסל והאם התכשיר יגיע לשלב הדיונים הסופי.

החלק השני הינו חלק אפידמיולוגי : בחלק זה יש לפרט על האפידמיולוגיה של המחלה, הימצאות והיארעות של המחלה, מהו גודל השוק (מספר החולים בארץ המקבלים כיום טיפול במחלה ופילוח שוק) יש להעריך מספר חולים אשר עתידים להשתמש בטכנולוגיה/ תכשיר המוגש לסל הבריאות. במידת הצורך החברה מבצעת סקר  ומחקר שוק להערכת מספר חולים פוטנציאלים, מספר חולים עתידי הצפוי להתווסף ויצירת תרשים זרימה כולל של חולים במחלה.

החלק השלישי הינו חלק כלכלי : בחלק זה יש לבצע הערכה לעלות הכללת התכשיר בסל : Budget Impact . ההערכה מבוססת על מספר חולים, משך ומינון משטר הטיפול. העלות תחושב הן ברמת החולה היחיד והן ברמת האוכלוסייה הצפויה להשתמש בתכשיר.

לחברת מ.ר סל לבריאות ניסיון עשיר של הכנת תיקי הגשה לסל הבריאות במגוון תחומים, טכנולוגיות רפואיות, ציוד רפואי ותרופות. הכנת תיק ההגשה מתבצעת בצורה המדעית ביותר תוך שימת דגש על יתרונות התכשיר המבוקש מול הטיפולים הקיימים בסל.