בקשת שירות


ייעוץ אסטרטגי בתחום ה- Market Access

בניית אסטרטגיה של החדרת מוצרי רפואה (תרופות, טכנולוגיות, ציוד ומכשור רפואי) לשוק ישראל והשגת כיסוי מימוני וביטוחי בגינם באמצעות הכללתם בסל שירותי הבריאות הממלכתי, סלי קופות החולים, ביטוחים משלימים, ביטוחים פרטיים, בתי חולים ועוד.