בקשת שירות


ליווי תהליכי ההכללה של תרופות וטכנולוגיות רפואיות בסל שירותי הבריאות הממלכתי

הכללה של תרופות וטכנולוגיות בסל התרופות

במסגרת ליווי האסטרטגי  החברה מבצעת מיפוי של כל מקבלי ההחלטות הרלוונטיים: הן רופאים מובילי דעה, קופות חולים ומשרד הבריאות. הכנת  והצגת מצגות רפואיות מדעיות עם הצגת פרופיל הבטיחות והיעילות והערכת עלות-תועלת של התכשיר או הטכנולוגיה. במידת הצורך קיום פאנל מומחים לתכשיר/טכנולוגיה מוצעת. ליווי וייצוג החברה בכל שלב ושלב של תהליך ההכללה בסל הבריאות.

הכללה של תכשירים/ תרופות או פרוצדורות רפואיות בסל שירותי הבריאות הממלכתי מורכבת ממספר שלבים. השלב הראשון הינו כאמור הכנת תיק הגשה לסל הבריאות. בתהליך הגשת טכנולוגיה לסל הבריאות הממלכתי חשוב להיות מודעים ולהכיר היטב את כל שלבי התהליך. חברת מ.ר סל לבריאות עובדת  בצורה מותאמת  לכל שלב ושלב ומכוונת ומייעצת את החברה בכל שלב למיקסום סיכויי ההכללה של המוצר הרפואי בסל.

הכללה של תרופות וטכנולוגיות בסל התרופות

מה הם שלבי תהליך ההכללה?

  • חודש ינואר-מרץ – הפצת חוזר מנכ"ל המגדיר נוהל לשליחת הצעות להכללת טכנולוגיות חדשות.
  • יולי-אוגוסט – עיבוד רב תחומי של הטכנולגיות ע"י צוות המינהל לטכנולגיות רפואיות, אגף לתמחור ותקצוב, לשכה משפטית ונוספים
  • אוגוסט- פניה למועצות הלאומיות ולמומחים נוספים לקבלת חוות דעת, לגבי הניסיון הקליני בשימוש בטכנולוגיה
  • אוגוסט- ספטמבר דיונים פנימיים לגבי בטיחות יעילות ונתוני השימוש בטכנולוגיה במנהל הטכנולוגיות
  • אוגוסט-נובמבר -ישיבות עם המועצות הלאומיות ותת ועדות לדרוג טכנולוגיות בתחומן
  • אוגוסט-דצמבר- הצגת הטכנולוגיה בפני הנהלת משרד הבריאות לצורך מיון ותיעדוף פנימי של הטכנולוגיות
  • מאוקטובר- ישיבות ועדות המשנה ודיוני הוועדה הציבורית לעדכון הסל ("ועדת הסל").

ישנם קריטריונים המכוונים להכנסת טכנולוגיות חדשות לסל הבריאות :

הצלת חיים עם הבראה מלאה, או מניעת מחלה

הצלת חיים לאורך זמן רב עם חולי מוגדר

נטל כלכלי לחברה

מספר חולים הנהנים מהתרופה

משקל תועלתה בהפחתת תחלואה גבוהה ממשקלה בשיפור איכות החיים

טכנולוגיה חדשה לחלוטין למחלה קלה שאין לה חלופה טיפולית

טכנולוגיה חדשה לחלוטין למחלה קשה שאין לה חלופה טיפולית

טכנולוגיה חדשה לחלוטין למחלה שגורמת סבל רב לחולה שאין לה חלופה טיפולית

טכנולוגיה חדשה שיש לה בהשוואה חלופה טיפולית בעלת תועלת נמוכה מאד

ביטוח הדדי חברתי לתרופה יקרה מאד (שהוכחה יעילותה) כשעלותה לפרט גבוהה לעומת זאת לחברה סבירה

הארכת חיים יחד עם שיפור איכות חיים

הארכת חיים עם הפחתת תחלואה

טכנולוגיה שהרווח הכלכלי הישיר למערכת הבריאות בטווח הקצר (שנה-שנתיים) גבוה מעלותה

הכנסת טכנולוגיה לטיפול בקבוצת גיל צעירה למניעת תחלואה/תמותה או מוגבלויות

טכנולוגיה שמלבד בטיחותה  ויעילותה יש ניסיון רב בעולם ובארץ בהפעלתה

התייחסות לאיכות חיים בעיקר בהיבט תפקוד עצמאי.

כל הקריטריונים הנ"ל עומדים בפני הועדה בזמן קבלת ההחלטות

לחברת מ.ר סל לבריאות ניסיון רב בהכנת תיקי הגשה לסל, ליווי תהליכי הגשה והכללה בסל וייעוץ אסטרטגי.  הייעוץ האסטרטגי מכוון למיקסום סיכויי ההכללה  בסל והן ליווי בשטח והצגת החומר המדעי בפני מקבלי ההחלטות.