שירותי החברה

לרוב יצרני ומשווקי התרופות והטכנולוגיות, מעוניינים לבנות תיק נתונים משכנע לצורך ההגשה לסל, אשר יכלול מידע מפורט על התועלת הרפואית של התרופה או הטכנולוגיה, וישכנע את מקבלי ההחלטות הרלוונטיים כי רמת העלות ביחס לתועלת של התרופה/טכנולוגיה מניחה את הדעת. במידה ומקבלי ההחלטות ישתכנעו בכך, הרי שהם יתעדפו את המוצר במקום גבוה ביחס למוצרים אחרים המתחרים על תקציב עדכון הסל, וסיכוייו לקבל מימון ציבורי בישראל יהיו גבוהים.



ייעוץ אסטרטגי בתחום ה- Market Access

בניית אסטרטגיה של החדרת מוצרי רפואה (תרופות, טכנולוגיות, ציוד ומכשור [...]

קראו עוד

הכנת תיקי הגשה לסל שירותי הבריאות הממלכתי

ייעוץ בבניית והכנת תיקי הגשה לסל שירותי הבריאות הממלכתי ולוועדות [...]

קראו עוד

ליווי תהליכי ההכללה של תרופות וטכנולוגיות רפואיות בסל שירותי הבריאות הממלכתי

הכללה של תרופות וטכנולוגיות בסל התרופות במסגרת ליווי האסטרטגי  החברה [...]

קראו עוד

הערכה כלכלית של תרופות וטכנולוגיות רפואיות

הערכת נטל תקציבי – Budget Impact Analysis הערכת עלות תועלת [...]

קראו עוד

ייעוץ בתהליכי קביעת קוד דיפרנציאלי (DRG) לטכנולוגיות אשפוזיות

ייעוץ וליווי בתהליכי קביעת קוד דיפרנציאלי (DRG) ומחיר בתעריפון משרד הבריאות [...]

קראו עוד

ייעוץ בתחום אסטרטגיית התמחור של מוצרי רפואה

ייעוץ בקביעת אסטרטגיית התמחור של מוצרים פרמצבטיים, מכשור וציוד רפואי.

קראו עוד

צור קשר